Mondial Movers is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website. We doen er alles aan om de site zo actueel mogelijk te houden. Indien u feitelijke onjuistheden tegenkomt, vragen wij u vriendelijk dit ons te melden. Onze gegevens staan op de contactpagina.

Alle informatie die u ons verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld. Persoons- of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt.

Privacy Statement

Het privacy policy is te vinden op de pagina Privacy Statement.