Keurmerk Sociale Onderneming voor Mondial Movers

Mondial Movers heeft het Keurmerk Sociale Onderneming behaald! Hiermee laat ze zien dat sociaal ondernemen verankerd is binnen de gehele organisatie: de 20 aangesloten Mondial-bedrijven hebben namelijk allemaal het certificaat mogen ontvangen. Met de gezamenlijke inzet van de bedrijven heeft Mondial Movers zelfs een maatschappelijk aandeel van 1,6 miljoen euro weten te behalen.

Het Keurmerk is een bevestiging van het feit dat Mondial Movers een steentje bijdraagt aan de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties, bijvoorbeeld als het gaat om duurzaamheid, armoedebestrijding en eerlijk werk.
Mondial Movers zet zich onder meer in op het gebied van social return on investment. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt krijgen de krant om aan de slag te gaan en zich met onze opleiding Verhuismedewerker verder te ontwikkele
Daarnaast streven we naar een duurzame economie. Om de CO2-reductie te verminderen investeren we al jaren in het verder uitbreiden van ons elektrische wagenpark. Tevens zetten we in op een circulaire economie door overtollig meubilair een tweede leven te geven.

Maatschappelijk aandeel

Maar bij het Keurmerk Sociale Onderneming wordt er ook gekeken naar andere aspecten: zoals het steunen van goede doelen en de inzet van medewerkers als vrijwilliger in de lokale samenleving.
Het bijzondere is dat alle 20 Mondial-bedrijven het certificaat hebben behaald. Sterker nog: KSO Nederland heeft berekend dat de 20 Mondial-bedrijven gezamenlijk in 2019 zelfs een maatschappelijk aandeel van 1.620.490 miljoen euro hebben gerealiseerd. De waarde van het maatschappelijk aandeel is een optelsom van het aantal uren vrijwilligerswerk van de medewerkers, het in dienst nemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de hoogte van de sponsoring in geld en waarde van middelen die beschikbaar zijn gesteld aan de samenleving. Kortom: een mooie teamprestatie!